Algemene voorwaarden Thaisner DörpsRun

De Thaisner DörpsRun wordt georganiseerd door de stichting DorpsRun Thesinge.

Lopen is op eigen risico
Met uitzondering van het start/finish gebied is het parcours niet verkeersvrij. Volg de aanwijzingen van de organisatie/verkeersregelaars op, maar let natuurlijk ook zelf goed op. De route is grotendeels verhard. De delen over m.n. boerenerven kunnen glad zijn en/of oneffenheden bevatten. Een deel van de 10 en 21 km route gaat over een privé (beton)pad door een weiland. Het pad is alleen toegankelijk tijdens de Run.

Waardevolle voorwerpen
We bieden de mogelijkheid om waardevolle voorwerpen te bewaren, maar dit is nog steeds op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor het zoekraken van voorwerpen.

Privacy
De namen van deelnemers die zich via internet hebben ingeschreven worden voorafgaand aan de loop op de site gepubliceerd. Na de loop wordt deze lijst verwijderd.
Op uitslagen.nl worden de uitslagen gepubliceerd met de naam en woonplaats van de deelnemers. Als u niet in de uitslagen wilt worden opgenomen, adviseren wij u om zich ter plaatse anoniem in te schrijven.
Gedurende de loop worden foto’s gemaakt en op onze website geplaatst. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u een mail sturen naar info@thesingerun.nl waarna we de foto zullen verwijderen.
Uw email adres wordt in ons bestand opgenomen en gebruikt om u te attenderen op de komende loop en voor een terugblik na afloop.

Tijdregistratie
De tijden worden geregistreerd met een chip die aan de schoen bevestigd moet worden. Als de chip niet aan de schoen bevestigd wordt, is de kans groot dat de tijd niet geregistreerd wordt. Het zijn leenchips die na afloop moeten worden ingeleverd. Als de chip niet ingeleverd wordt, wordt 3 euro in rekening gebracht.

Kosten
De kosten voor deelname worden vermeld op onze website. De kosten worden na afloop van de run geïncasseerd. Zorg daarom voor voldoende saldo. Wanneer u zich ingeschreven heeft en onverhoopt niet in staat bent om deel te nemen, kunt u zich afmelden via info@thesingerun.nl tot 1 dag voorafgaand aan de loop. Wanneer u zich later (of niet) afmeldt, worden de kosten geïnd.

Afgelasting
Als de loop afgelast wordt, vindt er geen restitutie van de inschrijfkosten plaats. We proberen de mensen die zich al ingeschreven hebben, een voucher voor gratis deelname aan de volgende editie te geven.

Duurzaamheid
We proberen de loop zo duurzaam mogelijk te organiseren. Alle startnummers en chips voor de tijdregistratie worden hergebruikt. We delen geen medailles uit, met uitzondering van de KidsRun.